Clip đã bị xóa!

Ngày hội bên hồ Gươm - Tốp ca

Ngày hội bên hồ Gươm - Tốp ca
Vpop

Ngày đăng 10-10-2008

Các em thiếu nhi Hà Nội múa hát mừng 54 năm giải phóng thủ đô