Sorry, this video is not available in your country.

Ngày hội gia đình Việt Nam

Tin trong nước

Tags: ngay hoi, gia dinh viet nam, ngày hội gia đình việt nam

Đăng ngày 26-06-2011

Từ ngày 25 - 28/6 tại Hà Nội, "Ngày hội gia đình Việt Nam" bao gồm các hoạt động triển lãm một số thành tựu của 10 năm ngày hội gia đình Việt Nam 2001 - 2011 với chủ đề gia đình Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Đọc thêm

Bình luận (0)