Clip đã bị xóa!

Ngày mai tôi lấy vợ
ringring_relax

Ngày đăng 06-08-2013

bài hát diễn tả tâm trạng của một chàng trai trước và sau khi lấy vợ, bằng giai điệu vui nhộn có thể anh ấy sẽ làm biết bao nhiêu anh chàng khác nôn nóng muốn lặp gia đình.