Clip đã bị xóa!

Ngày phòng chống lao thế giới 24/3

Ngày phòng chống lao thế giới 24/3
vietnam.today

Ngày đăng 24-03-2009

Sáng 22/3), tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh lao (24/3).