Clip đã bị xóa!

Ngày xưa kẹo cao su là rất quí =))

BimBim_8X

358

Tags: kẹo cao su, quý, lính

Đăng ngày 29-07-2011

Ôi...lính ngày xưa

Bình luận (1)