Sorry, this video is not available in your country.

Nghề giáo - Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý

Tin trong nước

Tags: Giáo viên, nhà giáo ưu tú, giáo dục, thầy giáo, cô giáo

Đăng ngày 20-11-2008

Những người giáo viên luôn phải vượt qua những khó khăn vất vả của cuộc sống để giáo dục những thế hệ tương lai thành tài

Bình luận (0)