Nghề giáo - Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý

Đăng ngày 20-11-2008
Những người giáo viên luôn phải vượt qua những khó khăn vất vả của cuộc sống để giáo dục những thế hệ tương lai thành tài

Bình luận (0)