Clip đã bị xóa!

Nghề giáo - Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý

Nghề giáo - Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý
vietnam.today

Ngày đăng 20-11-2008

Những người giáo viên luôn phải vượt qua những khó khăn vất vả của cuộc sống để giáo dục những thế hệ tương lai thành tài