Nghệ nhân làm gốm Bát Tràng

Đăng ngày 25-05-2008
Một trong những khâu quan trọng của quá trình làm gốm.
Các khâu khác nhau có thể được thưởng thức rất dễ dàng và thú vị tại các xưởng gốm ở Bát Tràng

Bình luận (2)