Nghệ nhân vẽ tranh trên cát

Đăng ngày 13-09-2007
Một nghệ nhân vẽ trang trên cát rất hay

Bình luận (3)