Sorry, this video is not available in your country.

Nghệ nhân vẽ tranh trên cát

SongVanNet

Tags: 1 bàn với 1 ít cats, người nghệ nhân vẽ rất nhiều bức tranh đẹp mà chỉ trong 1 thời gian ngắn

Đăng ngày 13-09-2007

Một nghệ nhân vẽ trang trên cát rất hay

Bình luận (3)