Nghệ thuật cắt giấy ^^

Đăng ngày 20-04-2008
Chỉ cần một tấm giấy trắng và dụng cụ cắt là bức tranh tinh xảo được tạo ra rất nghệ thuật.

Bình luận (0)