Sorry, this video is not available in your country.

Nghệ thuật cắt giấy ^^

huyenkua

Tags: Nghệ thuật cắt giấy

Đăng ngày 20-04-2008

Chỉ cần một tấm giấy trắng và dụng cụ cắt là bức tranh tinh xảo được tạo ra rất nghệ thuật.

Bình luận (0)