Sorry, this video is not available in your country.

Nghệ thuật gấp giấy Origami & Hoạt Hình

Nguyễn A. Tuấn

Tags: Origami, gấp giấy, giấy, nghệ thuật gấp giấy, hoạt hình, Nhật Bản, Japan

Đăng ngày 25-10-2007

Gấp giấy nghệ thuật Origami và làm hoạt hình từ chúng.

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận