Ngô Thanh Vân - Tisho - Cha Cha Cha

Đăng ngày 21-06-2010
Thanh Vân chỉ nhận được 35 và 37 điểm lần lượt cho hai bài thi đầu. Giám khảo nhận xét cô chưa thể hiện đủ chất Tango và chuyển động còn khá nặng nề, chưa thật sự cảm xúc trong điệu Chachacha.

Bình luận (0)