Sorry, this video is not available in your country.

Ngô Thanh Vân - Tisho - Cha Cha Cha

Việt Pop

Tags: Cha cha cha, Ngô Thanh Vân, Chung kết Bước nhảy hoàn vũ

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 21-06-2010

Thanh Vân chỉ nhận được 35 và 37 điểm lần lượt cho hai bài thi đầu. Giám khảo nhận xét cô chưa thể hiện đủ chất Tango và chuyển động còn khá nặng nề, chưa thật sự cảm xúc trong điệu Chachacha.
Đọc thêm

Bình luận (0)