Clip đã bị xóa!

Ngôi nhà cười
whiteocelot

Ngày đăng 08-06-2009

Các ca sĩ nhí trình bày: Thu Thủy, Trúc Linh, Nguyệt Anh, Phương Yến, Thanh Ngọc và 1 chị không rõ tên