Clip đã bị xóa!

Ngọn lửa Cao Nguyên - Anh Khoa

Ngọn lửa Cao Nguyên - Anh Khoa
Vpop

Ngày đăng 22-10-2008

Một ngọn lửa hồng còn bên ta á hà ha...một ngọn lửa hồng sáng rực...