Ngu ma biet minh ngu

Đăng ngày 05-08-2008
Phap CU 24 ,TT Thich Chan Quang thuyet giang

Bình luận (4)