Clip đã bị xóa!

Ngu ma biet minh ngu
sweetteen

Ngày đăng 05-08-2008

Phap CU 24 ,TT Thich Chan Quang thuyet giang