Clip đã bị xóa!

Ngựa vằn cá sấu
smallwitch

Ngày đăng 11-11-2009

Mời các bạn theo dõi video clip về những chú ngựa vằn và cá sấu. Chúng là những người bạn hay là kẻ thù?