Sorry, this video is not available in your country.

Người Giấu Mặt là ai?

Tags: Người Giấu Mặt là ai, người giấu mặt, Big Brother Vietnam

Đăng ngày 13-11-2013

Đạo diễn Quang Dũng chia sẻ về chương trình Người giấu mặt.