Người Khơ Me ở Trà Vinh

Đăng ngày 09-01-2009
Là một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, Người Khơ me chiếm hơn 30% dân số ở Trà Vinh

Bình luận (0)