Clip đã bị xóa!

Người Khơ Me ở Trà Vinh

Người Khơ Me ở Trà Vinh
vietnam.today

Ngày đăng 09-01-2009

Là một tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, Người Khơ me chiếm hơn 30% dân số ở Trà Vinh