Người đàn bà yếu đuối - Tập 57

Đăng ngày 20-01-2009
Ngọc sống trong một gia đình nghèo, mẹ sinh nhiều em và cha bị mất sớm, nên cô một mình ra thành phố bơn trải kiếm sống, xung quanh cô có bao người tốt giúp đỡ, bên cạnh đó cũng không ít kẻ muốn hại cô, và số phận cô sẽ như thế nào? Các tập trong bộ phim sẽ trả lời cho câu hỏi đó

Bình luận (0)