'Người đương thời' Đỗ Việt Khoa giã từ nghề giáo

Đăng ngày 19-05-2010
“Người hùng” trong chống tiêu cực, chống giả dối trong thi cử “nổi tiếng” một thời - Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, Trường THPT Vân Tảo (Thường Tín, Hà Nội ) sẽ nghỉ dạy vào tháng 7/2010. Thầy giáo Khoa cho rằng “đó là một quyết định khó khăn vì không còn đường lựa chọn”

Bình luận (0)