Sorry, this video is not available in your country.

Người không mang họ

phihong1967

Tags: Biên phòng

Đăng ngày 24-06-2008

K'So Hồng - Người chiến sĩ quân y Đồn BP 719 Gia Lai, người con của buôn làng Tây Nguyên...

Bình luận (8)

Xem thêm bình luận