Clip đã bị xóa!

Người là niềm tin tất thắng - Đăng Dương

Hoàng Anh Sơn

454

Tags: Người là niềm tin tất thắng - Đăng Dương, Người là niềm tin tất thắng, Bác Hồ, Hồ Chí Minh

Thể hiện: Đăng Dương

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Quê Hương

Đăng ngày 18-05-2010

Người là niềm tin tất thắng - Đăng Dương

Bình luận (0)