Sorry, this video is not available in your country.

Người mẫu Việt LỘ HÀNG hay KHOE HÀNG ??!

Hoàng Anh Sơn

Tags: vietnamnewsock, bentrenews, hài hước, hài, người mẫu, nguoi mau

Đăng ngày 09-05-2012

Đôi khi câu "đẹp khoe xấu che " bị "lạm dụng" một cách thái hóa ?!
Nguồn : Bentrenews

Bình luận (0)