Người mẫu Việt LỘ HÀNG hay KHOE HÀNG ??!

Đăng ngày 09-05-2012
Đôi khi câu "đẹp khoe xấu che " bị "lạm dụng" một cách thái hóa ?!
Nguồn : Bentrenews

Bình luận (0)