Clip đã bị xóa!

Người ngựa Ngựa người

Ý Nghĩa

21,518

Tags: người ngựa, ý nghĩa, ynghia, vui vẻ, hài hước, vui vẻ, funny

Đăng ngày 11-04-2007

Chúc các bạn vui vẻ

http://ynghia.com

Bình luận (14)


Xem thêm bình luận