Người sắt (Iron Man) - phần 3

Đăng ngày 15-06-2008
Là giám đốc một công ty sản xuất vũ khí, Tony Stark (Robert Downey Jr diễn) luôn nghĩ rằng sản phẩm do chính tài năng của mình tạo ra là để bảo vệ hòa bình. Tiếng tăm lừng lẫy của thương hiệu cùng sự phát triển ngày một tinh vi của bộ não ngày càng làm cho Tony trở nên cao ngạo về chính bản thân mình và trở thành cơ sở vững chắc cho suy nghĩ của anh.

Bình luận (0)