Người tôi yêu mến

Đăng ngày 26-02-2008
Người tôi yêu mến, Gie- xu cứu Chúa tôi. Dịu dàng nhân ái hi sinh chết thay muôn người. Dòng huyết Chúa láng lai xóa tan mọi tội lỗi thế gian.

Bình luận (2)