Clip đã bị xóa!

Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới
hoc360.vn

Ngày đăng 20-05-2011

Toàn bộ các loài sinh vật đa dạng và phong phú ngày nay có một nguồn gốc chung. Theo con đường phân li tính trạng từ một loài gốc ban đầu đã phân hóa thành những nòi khác nhau và hình thành nên các loài khác nhau... Xem chi tiết: http://luyenthi.hoc360.vn/bai-giang/lecturedetail.asp?pd_querytitle=nguon-goc-chung-va-chieu-huong-tien-hoa-cua-sinh-gioi&pd_seq=427

Đọc thêm