Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Đăng ngày 20-05-2011
Toàn bộ các loài sinh vật đa dạng và phong phú ngày nay có một nguồn gốc chung. Theo con đường phân li tính trạng từ một loài gốc ban đầu đã phân hóa thành những nòi khác nhau và hình thành nên các loài khác nhau...
Xem chi tiết: http://luyenthi.hoc360.vn/bai-giang/lecturedetail.asp?pd_querytitle=nguon-goc-chung-va-chieu-huong-tien-hoa-cua-sinh-gioi&pd_seq=427

Bình luận (0)