Sorry, this video is not available in your country.

Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

hoc360.vn

Tags: hoc360.vn, hoc online, on thi, luyen thi, hoc truc tuyen, thi thu dai hoc, luyen thi dai hoc, on thi dai hoc, thi truc tuyen, hoc truc tuyen mien phi, on thi truc tuyen, luyen thi truc tuyen, bai giang mon sinh, on thi mon sinh, tien hoa

Đăng ngày 20-05-2011

Toàn bộ các loài sinh vật đa dạng và phong phú ngày nay có một nguồn gốc chung. Theo con đường phân li tính trạng từ một loài gốc ban đầu đã phân hóa thành những nòi khác nhau và hình thành nên các loài khác nhau...
Xem chi tiết: http://luyenthi.hoc360.vn/bai-giang/lecturedetail.asp?pd_querytitle=nguon-goc-chung-va-chieu-huong-tien-hoa-cua-sinh-gioi&pd_seq=427
Đọc thêm

Bình luận (0)