Sorry, this video is not available in your country.

Nguyên tắc chống sét bằng cột thu lôi

Tags: vật lý, điện, sét, thu lôi

Đăng ngày 15-09-2008

Thí nghiệm mô tả cột thu lôi chống sét như thế nào

Bình luận (1)