Nguyên tắc chống sét bằng cột thu lôi

Đăng ngày 15-09-2008
Thí nghiệm mô tả cột thu lôi chống sét như thế nào

Bình luận (1)