Nhà báo, bác sĩ thể thao Vũ Công Lập và một tâm hồn nghệ sĩ...

Đăng ngày 21-08-2008
Ngôi nhà của nhà báo, bác sĩ thể thao Vũ Công Lập là một không gian ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên, sự giản dị của bức tường mộc hay sự phong phú của một "thế giới sách". Bất cứ nơi đâu trong ngôi nhà đều như ẩn trong đó tâm hồn một người nghệ sĩ vậy !

Bình luận (0)