Sorry, this video is not available in your country.

Nhà của ca sĩ Lý Hải

thungo

Tags: vtv1, sức sống mới, nhà đẹp, Nhà của ca sĩ Lý Hải, Đến thăm nhà người nổi tiếng

Đăng ngày 15-08-2007

Đến thăm nhà người nổi tiếng

Bình luận (17)

Xem thêm bình luận