Nhà của ca sĩ Lý Hải

Đăng ngày 15-08-2007
Đến thăm nhà người nổi tiếng

Bình luận (17)