Nhà mế có ảnh Bác Hồ - Thanh Thúy

Đăng ngày 19-12-2008
Sáng tác: Phan Thanh Chương
Biểu diễn: Thanh Thúy - Nhóm múa Bình Minh

Bình luận (0)