Clip đã bị xóa!

Nhà mế có ảnh Bác Hồ - Thanh Thúy

Nhà mế có ảnh Bác Hồ - Thanh Thúy
vietnam.today

Ngày đăng 19-12-2008

Sáng tác: Phan Thanh Chương Biểu diễn: Thanh Thúy - Nhóm múa Bình Minh