Clip đã bị xóa!

Chế: Có Khi Nào Rời Xa
nguyenvu2010

Ngày đăng 26-04-2012

[Nhạc Chế] Có Khi Nào Rời Xa - Duy Mạnh, Khánh Phương, Xuân Bắc