Sorry, this video is not available in your country.

Nhạc Chế: Hà Lội Mùa Lũ

xalo.vn

Tags: Mưa Hà Nội, Lũ Hà Nội, Nhạc Chế, Clip Hài

Đăng ngày 06-11-2008

xalo.vn - máy tìm kiếm tiếng Việt tốt nhất Việt Nam

Bình luận (1)