Sorry, this video is not available in your country.

Nhạc chế - Đàn bà, đàn ông

Le Binh Quang

Tags: funny clip, nhạc chế, buồn cười, đàn ông, đàn bà

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 09-04-2007

không có đàn ông thì không có đàn bà, nhưng đàn bà lại đẻ ra đàn ông kekekek

Bình luận (13)

Xem thêm bình luận