Clip đã bị xóa!

Nhạc chế - Đàn bà, đàn ông

Nhạc chế - Đàn bà, đàn ông
vothuongghitar

Ngày đăng 09-04-2007

không có đàn ông thì không có đàn bà, nhưng đàn bà lại đẻ ra đàn ông kekekek