Nhạc chế - Đàn bà, đàn ông

Đăng ngày 09-04-2007
không có đàn ông thì không có đàn bà, nhưng đàn bà lại đẻ ra đàn ông kekekek

Bình luận (13)