Clip đã bị xóa!

Nhạc cuối phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài

Nhạc cuối phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài
h0n3yxynh

Ngày đăng 11-02-2008

Nhạc phim, nghe cảm động quá