Nhạc cuối phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài

Tags: Ost, LSB, CAD, sad
Đăng ngày 11-02-2008
Nhạc phim, nghe cảm động quá

Bình luận (7)