Clip đã bị xóa!

Nhạc phim Hông Kông
micro

Ngày đăng 22-10-2007

Nhạc phim Hong Kong "Vô Gian Đạo" (Infernal Affairs). Ca sỹ: Lưu Đức Hoa (Andy Lau) + Lương Triều Vỹ (Tony Leung).