Sorry, this video is not available in your country.

Nhạc phim Hông Kông

micro

Tags: Infernal Affairs, Nhạc phim Hông Kông

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 22-10-2007

Nhạc phim Hong Kong "Vô Gian Đạo" (Infernal Affairs).
Ca sỹ: Lưu Đức Hoa (Andy Lau) + Lương Triều Vỹ (Tony Leung).

Bình luận (1)