Nhạc phim Hông Kông

Đăng ngày 22-10-2007
Nhạc phim Hong Kong "Vô Gian Đạo" (Infernal Affairs).
Ca sỹ: Lưu Đức Hoa (Andy Lau) + Lương Triều Vỹ (Tony Leung).

Bình luận (1)