Sorry, this video is not available in your country.

Nhạc phim : Xin lỗi - anh yêu em

RYCL

Tags: nhạc phim- điện ảnh, film, video, phim, phim ảnh, soundtrack, theme song, bài hát trong phim, nhạc phim

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Châu Á

Đăng ngày 28-04-2007

So Ji Sub . Lim Soo Jung

Bình luận (13)

Xem thêm bình luận