Clip đã bị xóa!

Nhạc vàng
codai0706

Ngày đăng 07-01-2009

Những dòng nhạc bất hủ