Sorry, this video is not available in your country.

Nhắn tin 1400 ủng hộ đồng bào miền trung - tây nguyên

Biển Chết

Tags: vtv1, thời sự, tin tức, 21/08/2007, Nhắn tin 1400 ủng hộ đồng bào miền trung - tây nguyên

Đăng ngày 23-08-2007

thời sự ngày 21/08/2007

Bình luận (0)