Clip đã bị xóa!

Nhật Bản: Thử nghiệm xe ô tô gọn nhẹ và thân thiện với môi trường

Nhật Bản: Thử nghiệm xe ô tô gọn nhẹ và thân thiện với môi trường
vietnam.today

Ngày đăng 23-06-2012

Nhật Bản: Thử nghiệm xe ô tô gọn nhẹ và thân thiện với môi trường