Sorry, this video is not available in your country.

Nhat ky cuoc song VTC14 Luu Phuoc

phuocvtc

Tags: Nhật ký cuộc sống, VTC14, Lưu Phước

Đăng ngày 08-02-2010

"Nhật ký cuộc sống" là bản tin chuyên biệt về các lĩnh vực: môi trường, giao thông và y tế của Kênh VTC14 (Kênh truyền hình về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng). Bản tin phát sóng trực tiếp lúc 20h hàng ngày và được phát lại vào 22h30 cùng ngày và 6h, 9h, 12h, 15h ngày hôm sau.
Đọc thêm

Bình luận (3)