Sorry, this video is not available in your country.

Nhảy Breakdance ''Beep'' - Các chiến sĩ

Việt Pop

Tags: Nhảy Breakdance ''Beep'' - Các chiến sĩ, chúng tôi là chiến sĩ

Đăng ngày 09-10-2008

Điệu nhảy Breakdancs ''Beep'' của các chiến sĩ không khác gì các vũ công chuyên nghiệp, cực hot và rất hấp dẫn trong chương trình ''Chúng tôi là chiến sĩ''

Bình luận (1)