Nhảy Breakdance ''Beep'' - Các chiến sĩ

Đăng ngày 09-10-2008
Điệu nhảy Breakdancs ''Beep'' của các chiến sĩ không khác gì các vũ công chuyên nghiệp, cực hot và rất hấp dẫn trong chương trình ''Chúng tôi là chiến sĩ''

Bình luận (1)