Clip dự thi

Nhền nhện giăng tơ

Đăng ngày 05-12-2007
Cần mẫn từng sợi từng sợi một

Bình luận (6)