Sorry, this video is not available in your country.

Nhị đại gia - Tập 34 (Hết)

Toàn Thu Không Chi

Tags: Phim truyền hình Trung quốc, Nhị đại gia

Đăng ngày 05-02-2009

Bộ phim nói về vị nhị đại gia của Hoàng Thượng triều Minh, Vĩnh Lạc (dân chúng quen gọi với cái tên Nhị đại gia). Nhị đại gia là một người văn võ song toàn, sớm biết trước cảnh tranh giành ngôi báu,tranh đấu giữa các anh em trong hoàng tộc, Nhị đại gia đã ẩn cư nơi nhân gian,sống cuộc đời đạm bạc,cưỡi lừa chăn ngựa.Với chân lý lấy dân làm gốc,Người chèo thuyền là dân người lật thuyền cũng là dân, Nhị đại gia được dân chúng yêu mến,kính trọng. Trong hoàng cung,hoàng thượng có 2 vị hoàng tử phải chọn một người làm Thái tử, khi mà quần thần chia bè phái,tranh giành quyền lực,thì Nhị đại gia là tia hi vọng lớn nhất của Hoàng Thượng,người sẽ đẩy cái khó này sang Nhị đại gia. Nhị đại gia đã tìm mọi cách kéo dài thời gian,lẩn tránh lời mời của Hoàng Thượng
Đọc thêm

Bình luận (9)

Xem thêm bình luận