Sorry, this video is not available in your country.

Nhìn lại quá khứ hào hùng của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Hoàng Anh Sơn

Tags: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh, quá khứ xô viết nghệ tĩnh

Đăng ngày 05-02-2009

Xô Viết Nghệ Tĩnh là tên gọi cho phong trào đấu tranh của công nhân - nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong năm 1930 - 1931. Tên gọi Xô viết Nghệ Tĩnh xuất phát từ sự hình thành các "xã bộ nông" mà các nhà lãnh đạo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là "Xô viết".
Đọc thêm

Bình luận (0)