Clip đã bị xóa!

Nhìn lại quá khứ hào hùng của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Nhìn lại quá khứ hào hùng của Xô Viết Nghệ Tĩnh
hoangson

Ngày đăng 05-02-2009

Xô Viết Nghệ Tĩnh là tên gọi cho phong trào đấu tranh của công nhân - nông dân Nghệ An và Hà Tĩnh trong năm 1930 - 1931. Tên gọi Xô viết Nghệ Tĩnh xuất phát từ sự hình thành các "xã bộ nông" mà các nhà lãnh đạo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là "Xô viết".