Clip đã bị xóa!

Nhóm thanh niên mang 141 ra làm trò đùa

Nhóm thanh niên mang 141 ra làm trò đùa
vietnam.today

Ngày đăng 07-08-2012

Một hành vi thiếu ý thức của nhóm TN mang các chiến sĩ 141 ra làm trò đùa...