Sorry, this video is not available in your country.

Nhu cầu nhà ở của người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long

Biển Chết

Tags: vtv1, thời sự, tin tức, Nhu cầu nhà ở của người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đăng ngày 25-07-2007

Nhu cầu nhà ở của người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bình luận (0)