Clip đã bị xóa!

Như lai thần chưởng vs Thiên tàn thần công

Như lai thần chưởng vs Thiên tàn thần công
hoangtuit

Ngày đăng 14-04-2008

Palm of Rulai - Singaprore version