Clip đã bị xóa!

Những bàn thắng đẹp và kỹ thuật lừa bóng hay nhất trên thế giới

Những bàn thắng đẹp và kỹ thuật lừa bóng hay nhất trên thế giới
tuannt_hicc

Ngày đăng 27-09-2008

Tổng hợp những bàn thắng đẹp nhất trên thế giới