Sorry, this video is not available in your country.

Những bức tranh vui về an toàn giao thông (Blog giao thông ngày 16/ 11/ 2007)

Blog Giao Thông

Tags: VTV1, Blog giao thông, tranh vui về giao thông, 1611

Đăng ngày 17-11-2007

Những bức tranh vui nhưng lại phản ánh rõ nét những vấn đề bức xúc về hiện trạng giao thông.

Bình luận (1)