Những cái tên ấn tượng nhất Olympic 2012

Đăng ngày 14-08-2012
Không phải là những cái tên quá nổi tiếng như Usain Bolt hay Michael Phelps mà là những cái tên siêu dài và siêu sốc.

Bình luận (0)