Sorry, this video is not available in your country.

Những cái tên ấn tượng nhất Olympic 2012

442 Online

Tags: Những cái tên, ấn tượng nhất, Olympic 2012

Đăng ngày 14-08-2012

Không phải là những cái tên quá nổi tiếng như Usain Bolt hay Michael Phelps mà là những cái tên siêu dài và siêu sốc.

Bình luận (0)